Staff Access

MA Webmail for Staff
MESS for Staff

Feedback?
Media Release


KENYATAAN MEDIA

4 Oktober 2017

BismillAhir Rahmanir Rahim

MESEJ PRESIDEN PERSATUAN MUHAMMADIYAH MENGENAI GEJALA FAHAMAN RADIKAL DI SINGAPURA

Muhammadiyah merupakan sebuah persatuan dakwah yang menegakkan Amar Ma’ruf dan Nahi Mungkar, bermotokan Surah Ali Imran ayat 104 dengan aktiviti-aktiviti pendidikan, kebajikan, penerbitan dan berbagai lagi demi kebaikan masyarakat Singapura.

Sebagai organisasi yang mempunyai misi, visi, objektif yang jelas serta mengikuti kurikulum yang bersilibuskan Al-Quran dan Al-Hadith. Muhammadiyah menolak sebarang ajaran atau fahaman yang ekstrim, teroris dan radikal, yang merosak serta mengganggu  keamanan manusia dan negara.

Muhammadiyah sentiasa berpedomankan sunnah Rasullah ﷺ yang melarang segala bentuk keganasan, kezaliman serta melindungi orang-orang yang lemah (mustadh’afin), golongan-golongan tua (senior citizen), wanita, anak-anak serta tempat-tempat ibadah selain daripada masjid, hatta binatang dan tumbuh-tumbuhan dilarang sekeras-sekerasnya membunuhnya atau menzaliminya.

Muhammadiyah menyeru kepada sekalian anggota, karyawan, para pelajar dan masyarakat agar tidak terpengaruh dengan diayah yang bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam yang murni.

”KE ARAH ORGANISASI BERKASIH SAYANG”

USTAZ SHAIK HUSSAIN SHAIK YACOB

Presiden

Persatuan Muhammadiyah


 

Muhammadiyah Association


14 Jalan Selamat Singapore 418534
Tel: 6242 7388      Fax: 6449 2781
Email: [email protected]
Registered Under Societies Act No. 2273
Charities Act No. 0659
Unique Entity No. S58SS0020C

Locate Us!

Best viewed in desktop
Copyright © 2019 Muhammadiyah Association